Fórum Polgáron 2015.03.19


Sajtó háttéranyag

a 2015. március 19-én a PÉTEGISZ Nonprofit Kft., Polgáron (4090 Polgár Hősök útja 1.) a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség által tartott kihelyezett elnökségi üléséről.

1. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség kihelyezett elnökségi üléseken, Regionális Fórumokon, személyes találkozások keretében kívánja megtárgyalni a járóbeteg szakellátás aktuális helyzetét az ország különböző régióiban, valamint megfogalmazni a kialakult problémákra adható szakmai megoldásokat. Ebben a sorban kiemelt jelentőségű a most megrendezésre kerülő, az országban talán egyik legnehezebb helyzetben lévő Kelet-Magyarországi régiót érintő elnökségi ülés és Fórum. A szövetség szeretné az ilyen konzultatív alkalmakat felhasználni a tagszervezetek rendszeres közvetlen tájékoztatására, és a vélemények becsatornázására álláspontjának megalapozott kialakítása érdekében.

2. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség tudatában van, hogy az új egészségpolitikai elképzelésekben, egyre fontosabbá vált a járóbeteg szakellátásnak az ellátórendszerben betöltött szerepe, ezért szükség van az önállósodott járóbeteg szakrendelők fejlődésének bemutatása. A járóbeteg szakellátók szakmailag megfelelő kompetenciájú, definitív ellátást végeznek, gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, eladósodásuk nem jellemző. Ezért a járóbeteg szakellátás az egyik legjobban működő része az egészségügyi ágazatnak, ezt megőrizendő értékként kell kezelniük a döntéshozóknak.

3. A járóbeteg szakellátás és egynapos ellátás térnyerése és igénybevétele nélkül a tervezett kórházi racionalizálás nem valósítható meg, és az alapellátás sem tudja kapuőri feladatát ellátni.

4. A járóbeteg-szakellátással szembeni, egyre növekvő lakossági és kormányzati elvárásokkal párhuzamosan az arra fordított forrásoknak is emelkedniük kell a megnövekedett igénybevétel támogatására a lakosság részéről elvárt hozzáférés biztosítása érdekében, csökkentve ezáltal a várakozási időket. A közeljövőben szükség van a járóbeteg szakellátásban az alapdíj emelésére, finanszírozásának növelésére. Számítások szerint 1,95 Ft/pont-ra javasolt emelni a jelenlegi 1,5 Ft/pont alapdíjat.

5. A járóbeteg szakellátók alkalmasak és készek az alapellátással szoros együttműködésben dolgozni, szakmai integráció élére állni. Az alapellátás erősítése, a szakmai kompetenciáik bővítése során szorosabb együttműködést kell kialakítani a járóbeteg szakellátással. Az alapellátókat is egységes módszertanú informatikai és kontrolling rendszerekhez kell illeszteni, mely révén az indokolatlanul ismételt vizsgálatokat ki lehetne iktatni, ez komoly megtakarításokkal járna. A betegellátás végzők közötti szabályozott információáramlás a betegellátás biztonságát is javítja. Ezt a funkciót erősítheti a járóbeteg ellátók központi szerepének erősítése az ország lakosságának egészségi állapotát alapvetően befolyásoló népegészségügyi programban.

6. Az alapellátást végző háziorvosok is megerősítették, hogy akkor tudják a „kapuőri szerepüket” magasabb szinten végezni, ha velük a szorosan szakmailag együttműködő járóbeteg szakrendelők diagnosztikai és konzíliumi hátterét zökkenőmentesen tudják igénybe venni. Mindezek miatt a járóbeteg szakellátásra több, nagyobb feladat hárul, mely miatt a rendszer megerősítése, a finanszírozás javítása is szükséges. Úgy véljük, ez ösztönözné, hogy a betegeket alacsonyabb ráfordítással a járóbeteg szakellátásban lássák el, és a fekvőbeteg ellátásba csak a valóban szakmailag erre rászorulók kerüljenek.

7. Az egynapos sebészeti ellátások mellett az egyik legfontosabb érv, hogy a betegbiztonság megőrzése mellett költséghatékonyabb lakosság közeli ellátást tudnak nyújtani a betegek számára. A járóbeteg szakellátók nyitottak az egynapos sebészeti ellátások megnövekedett szakmai súlyának megfelelő infrakstukturális fejlesztésekre, készek a többletigények kielégítésére. Ezzel kapcsolatosan szakmai szövetségünk már eddig is kész javaslatokat tett le az egészségpolitika asztalára.

 

Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény 2019.04.09
2019-04-10

Sajtóközlemény 2018.07.09
2018-07-10

Sajtóközlemény
2017-06-23

Se pénz, se posztó ...
2017-05-04

Járóbeteg szakellátási konzultáció
2016-03-21
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000