Sajtóközlemény 2014. december


ISMÉT KIHAGYTÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKRENDELŐKET?

Sajtóközlemény – 2014. december 23.

 

 

Az egészségügyi intézményeknek szánt év végi maradvány összegek elosztása során ismét hátrányos helyzetbe kerültek a kórháztól független szakrendelők. Ez országosan több mint 100 szakrendelőt, és az intézmények fenntartó önkormányzatait érinti hátrányosan.

A magyar egészségügyi finanszírozás egy jellegzetes és rendszeres eszköze az ún. „kasszamaradvány kisöprése”. E művelet az egészségügyi intézmények finanszírozásra elkülönített, különféle okok miatt megmaradt, illetve az egészségbiztosítási alapok többlet bevételéből származó összeg év végi szétosztását jelenti az állami finanszírozásban részesülő egészségügyi intézmények között.

Erre az elmúlt évek során mindig sor került, és a már kialakult gyakorlat szerint az elosztás alapja az egyes intézmények összesített tárgyévi finanszírozásban meglévő részesedése volt. Azaz mindenki az abban az évben elvégzett (finanszírozott) munka mennyisége szerint részesedett az év végi extra finanszírozásból. Másképp mondva: a kapott rendkívüli juttatás nagysága arányos volt az adott fekvő vagy járóbeteg intézmény magyar egészségügyben betöltött szerepével.

Az elmúlt évben azonban mindez megváltozott és egyéb szempontok kerültek előtérbe, főképpen a szállítói állomány nagysága. Természetesen fontos, hogy a legnehezebb anyagi körülmények közé került egészségügyi intézmények segítséget kapjanak, de ez ne a felelősen működő, sokszor a helyi önkormányzat anyagi támogatását is élvező járóbeteg szakrendelők rovására történjen!

2014-es év során az egészségügyi ellátással kapcsolatosan leggyakrabban elhangzott gondolat a háziorvosi ellátás, vagyis a praxisok megerősítésének szükségessége volt. Az alapelvet miszerint a beteget lehetőleg a költséghatékonyabb ellátási formákban kell ellátni (pl.: kórház helyett járóbeteg szakellátásban, szakellátás helyett háziorvosi praxisban) mindig is támogatta és képviselte a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség.

Éppen ezért itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a háziorvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen megfelelő járóbeteg szakellátás nélkül. Ha nincs szakrendelés, a háziorvos sokszor tehetetlenné válik, és számos olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a háziorvos együttműködése nélkül (pl.: cukorbetegség). Márpedig, hogy egy járóbeteg szakellátónak mennyire van ereje és lehetősége a kívánatos együttműködés kialakítására nagyban függ a finanszírozástól és a humánerőforrás helyzettől.

Jellemző ez utóbbira, hogy több mint öt éve nem volt alapdíj emelés, így sokszor már vállalakozó formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat találni a rendelőkbe.

2010 és 2012 között minden központilag finanszírozott intézmény kapott a kasszamaradványból, 2013-ban már csak a kasszából év elején elvett összeget kapta vissza a járóbeteg szakellátás, 2014-ben az önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények teljes egészében kimaradtak az előző években is megszokottá vált többlet juttatásból, azaz nominálisan csökkent finanszírozásuk.

Az önálló járóbeteg szakrendelők az intézményfinanszírozási kassza mindösszesen csak 5,6%-át jelentik, miközben a kórházfüggetlen és önkormányzati tulajdonban maradt szakrendelők látnak el minden negyedik járóbeteget az országban!

Mindezek mellett ezen intézményeket jellemzően a tulajdonos önkormányzat anyagilag is támogatja, így a független járóbeteg szakrendelők kimaradása év végi forrás kiegészítésből (adósságrendezés, „kasszasöprés”) őket is érzékenyen érinti.

Mindezek okán a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség bízik abban, hogy a következőkben csak olyan „pénzosztási” gyakorlatra kerül sor, ami egyetlen ellátó csoportot sem diszkriminál negatívan, hiszen minden egészségügyi intézmény egyformán a betegek lehető legjobb ellátásán dolgozik.

A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöksége

 

További sajtóinformáció:

VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda

Nagy Ákos

Tel: (1) 350-6951, 20/9331-801

E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény 2018.07.09
2018-07-10

Sajtóközlemény
2017-06-23

Se pénz, se posztó ...
2017-05-04

Járóbeteg szakellátási konzultáció
2016-03-21

Fórum Polgáron 2015.03.19
2015-04-17
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000