Főoldal


FELHÍVÁS

 

Tisztelt Tagtársaink!

 

 

Alapszabályunk értelmében a jelenlegi elnökség mandátuma 2023. május 25-én lejár, így az éves rendes Közgyűlésen az új 11 tagú elnökség (elnök, két elnökhelyettes, 8 elnökségi tag), valamint 4 elnökségi póttag választására is sor kerül.

A vezető tisztségviselők a rendes tag (intézmények) képviselői lehetnek, ezért a jelölteknek meg kell jelölni és igazolni kell, hogy mely rendes tag képviselői.

 

A 2023. február 10-én az Elnökség határozatával Jelölő Bizottság felállítására került sor, melynek tagjai:

-        Dr. Varga Imre                      örökös tiszteletbeli elnök

-        Dr. Hertzka Péter                  XIII. Kerületi Egészségügyi Szolg. Közh. Nonp. Kft. intézményvezetője

-        Szemán Éva                         pártoló tag

 

A Jelölő Bizottság hivatott rendes tagjaink képviselői közül az elnökségbe jelölteket regisztrálni következő közgyűlésünkre, amelyet 2023. május hónapban a Szövetség székhelyének VI. emeleti tárgyalójában tervezünk megtartani (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.).

 

A jelölhető funkciók:

elnök (1 fő)

elnökhelyettesek (2 fő)

8 fő elnökségi tag. A teljes elnökség maga közül választja a titkárt.

 

Az Alapszabály 12 § (3) bekezdése alapján a jelölt listán szereplő, az elnökségbe be nem kerülő legfeljebb négy jelölt válik a rájuk leadott szavazatok mennyiségének sorrendjében „pót” taggá.

 

A Felügyelő Bizottsági tag (3 fő) mandátuma is lejár 2023. május 25-én, így erre a választásra is sor fog kerülni. Erre a funkcióra is várjuk a jelöléseket.

 

Az Alapszabály és az elnökség ügyrendje megtalálható honlapunkon.

 

Jelölésüket és a jelöltek pályázatait e-mailen 2023. március 10-én (péntek) 23:59-ig juttassák el a titkárságra (titkarsag@medicina2000.hu), ahonnan továbbításra kerülnek a jelölő bizottsági tagokhoz. A késve, vagy hiányosan beérkezett jelöléseket és jelölti pályázatokat a jelölő bizottság nem véleményezi, az  érintettek jelöléséről a közgyűlés dönt.

Elvárás a jelöltekkel szemben, hogy szakmai önéletrajzot, és az alábbi tartalommal pályázatot nyújtsanak be, melyet aláírva juttassanak el a fenti határidőig.

A jelöltek egyúttal hozzájárulnak, hogy pályázataik közzétételre kerülnek a közgyűlés időpontjáig.

A pályázók között előnyt jelentenek a következő szempontok:

ü  A járóbeteg szakellátásban és/vagy a járóbeteg ellátó intézmény vezetésében szerzett tapasztalat;

ü  Előny az alap képzettségen kívüli szakmai, egészségügyi menedzseri, jogi, közgazdasági, informatikai képesítés;

ü  A Szövetség eddigi munkájában való tevékeny részvétel, annak ismerete.

A pályázat tartalma:

  1. Az elnökségi munkára vállalt időkeret, a vállalt feladatok, az alapszabály szellemében.
  2. A járóbeteg ellátás irányában elkötelezettség.
  3. Egyéb, az elnökségi munkát segítő tényezők és vállalások.

 

Kérjük, hogy a jelöltek jelenítsék meg azt is, hogy milyen feladatokat vállalnának a szövetségben.

Szívesen vennénk gazdasági szakemberek, illetve vezető asszisztensek (mint rendes tagi képviselők) jelölését, hogy szervezetünk új lendületet kapjon és hatékonyan képviselje a járóbeteg szakellátás érdekeit minden területen.

 

Budapest, 2023. február 20.

 

                                                                                                                                                                                     Dr. Pásztélyi Zsolt

                                                                                                                                                                                                 elnök

 

Intézmény neve:
Szakma megnevezése várakozás a betegfogadási listán (nap)
2018. november 1.
belgyógyászat  
angiológia  
endokrinológia  
gasztroenterológia  
nephrológia  
diabetológia  
kardiológia  
sebészet  
nőgyógyászat  
gyermekgyógyászat  
fül-orr-gégészet  
szemészet  
bőrgyógyászat  
neurológia  
ortopédia  
urológia  
reumatológia  
pszichiátria  
tüdőgyógyászat  
ultrahang  
Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény - 2023.03.02.
2023-03-07

Sajtóközlemény - 2022.05.10.
2022-08-15

Sajtóközlemény 2020.08.12
2020-09-09

Járóbetegellátás átalakításáról
2020-05-29

Elnökségi állásfoglalás - 2019.12.03
2020-02-25
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000