Küldetés


A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása
2014. szeptember

Helyzetértékelés:

A nemzetközi tapasztalatok alapján a járóbeteg szakellátás mind orvos szakmai, mind ellátás szervezési szempontból folyamatos fejlődésen megy át, s így, ma még kihasználatlan, jelentős előnyöket hordoz. Ennek ellenére a magyarországi járóbeteg szakellátás helyzetében a deklarált szakmapolitikai célok ellenére nem történt jelentős pozitív irányú változás.

Húsz éve ugyanazokról a problémákról tudunk beszámolni. Dacára a kórházak egyre fokozódó veszteségeinek, továbbra is a drága és betegbiztonság szempontjából kockázatosabb fekvő ellátás kapott fejlesztési prioritást.

A motiváló tényezők (finanszírozás, betegút szervezés) ösztönözhetnék a struktúramódosítást, mely nem csak a betegeknek, de a kórházaknak is segítene, enyhítené finanszírozási gondjaikat, azonban nem láthatóak továbbra sem az ez irányú rendszerszerű szabályozás körvonalai. A tapasztalatok megmutatták, hogy közelebb kell vinni a betegellátáshoz a döntéshozatalt ahhoz, hogy a döntések felgyorsuljanak és újra megfelelő rugalmassággal alkalmazkodjon az intézményrendszer.

 

A mai finanszírozási rendszer a jól működő és önálló járóbeteg szakellátó intézményeket bünteti, mert kimaradnak az alkalmi többletforrás juttatásokból a tartozást felhalmozókkal szemben. Hiába teljesítik több mint 130%-ra a szakellátás TVK-t és 100% felett az egynapos TVK lehetőségüket a járó intézmények, nem kapnak több TVK-t, finanszírozást, miközben máshol nem használják ki a korábban kiosztott kapacitásokat.

 

Örömteli pozitívum, hogy kezdeményezésünkkel összhangban a degressziós finanszírozást az előző évi szintre (100 és 120% között) állították vissza, mely kis levegőhöz juttatta a járó szolgáltatókat. A döntések lakosság közelben tartása miatt fontos volt, hogy az önkormányzatok elsöprő többséggel a járóbeteg szakrendelőik megtartása mellett döntöttek. Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatok feladataként a lakosság közeli ellátást nem csak az alapellátásban, hanem a járóbeteg szakellátásban is célszerű biztosítani.

 

A járóbeteg-szakellátás is már évek óta forráshiánnyal küzd, 2009 óta nem volt alapdíj emelés, s ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott. Az elmúlt 5 év inflációjának visszapótlására mindenképpen szükség van az alapdíjak emelésével.

 

A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség 12 pontja

 

1.)       Mindenképp szükséges a finanszírozás áttekintését követő emelés, korrekció, melyet gazdasági szakemberek számítása 1,95 Ft/pont-ra javasol módosítani. A jelenlegi 1,5 Ft/pont alapdíj a túlteljesítések miatt ténylegesen kevesebb, mint 1,3 Ft/pont finanszírozást jelent. Az intézmények működési engedélyében meghatározott feladatok ellátásához szükséges források elégtelensége miatt is nő a várakozási idő, ezzel a magánfinanszírozott ellátás felé tolva azokat a betegeket, akiknek anyagi lehetőségei ezt megengedik.

2.)       A jól működő intézetek továbbra is rendre hátrányba kerülnek a kiegészítő finanszírozásban, és nincsenek valódi ösztönzők az egyensúlyi működés irányába. Az önálló járóbeteg szakellátók most is teljesen kimaradtak a nyáron juttatott pótlólagos forrásbiztosításból. Javasoljuk, hogy a független járóbeteg szakellátók is részesüljenek a közös szakellátási kassza maradvány- és többletforrásainak elosztásából, hiszen nem lehet cél, hogy szintén adósságokat halmozzanak fel, ha többletforrásokhoz akarnak jutni.

3.)       Ma Magyarországon hibás finanszírozási ösztönzők hatására a betegek jelentős hányada magasabb ellátási szinten kerül ellátásra, mint az szakmailag indokolt lenne. Mindez éves szinten a szűkös egészségügyi finanszírozást több tíz milliárdos nagyságrendű felesleges kiadással terheli. A fekvő ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások előtérbe helyezése, a motiváló tényezők (finanszírozás) helyes irányba állítása ösztönözné a struktúraváltást, és az alacsonyabb költségszintű ellátás a felszabaduló források révén segítené a kórházak működését, csökkentené a várólistákat, s javítaná az egészségügyi ellátás társadalmi elfogadottságát.

4.)       Annak érdekében, hogy az integrált intézményekben, kórházakban minél nagyobb számban a szükséges és lehetséges beavatkozásokat egynapos és járóbeteg ellátásként végezzék, a finanszírozási ösztönzőkön kívül a járóbeteg ellátást önálló vezetéssel, részleges gazdasági önállósággal javasoljuk működtetni. A járó-fekvő ellátásban egyaránt elvégezhető beavatkozásokat (a szövődményes esetek kivételével) minél nagyobb számban csak járó szakellátásban lehessen végezni.

5.)       Továbbra is döntést igényel az egynapos sebészet, a kúraszerű ellátások olyan finanszírozása, amely ösztönzi ezen ellátási formáknak a járóbeteg-szakellátásban minél nagyobb számban történő nyújtását. Ezzel a drága és a betegek számára esetleg veszélyeket hordozó fekvőbeteg ellátás helyett az olcsóbb, biztonságosabb járóbeteg szakellátásban és egynapos sebészetben lehetne a betegeket gyógyítani. Az egynapos ellátás TVK bővítése jelentős megtakarítást jelentene az ellátó rendszer más területein.

6.)       A labor TVK-kat a feladatok és szükségletek változása alapján a valós és indokolt szükségletekhez kell igazítani, a valós költségek szerint korrigálni. Lehetetlen, hogy a kiosztott labor TVK több mint háromszorosát kell havonta teljesítenie az intézményeknek, mely nagy része tőlük függetlenül, általunk befolyásolhatatlanul keletkezik! A kötelező háziorvosi szűrések és a bevezetett indikátorrendszer miatt megnövekedett labor beutalások, valamint a kórházi műtétek előtti kivizsgálások miatt jelentkező többlet igényt is finanszírozni kell.

7.)       Az alapellátás erősítése, a szakmai kompetenciáik bővítése során szorosabb együttműködést kell kialakítani a járóbeteg szakellátással. Az alapellátókat is egységes módszertanú informatikai és kontrolling rendszerekhez kell illeszteni, mely révén az indokolatlanul ismételt vizsgálatokat meg lehet szüntetni, mely komoly megtakarításokkal járna, s az információhoz jutást és a betegellátás biztonságát is egyidejűleg javítani tudná.

8.)       A szakmai kódrendszer karbantartása, revíziója sem halasztható tovább. A járóbeteg ellátás kódrendszerét ki kell egészíteni a befogadásra váró beavatkozásokkal. A kódkarbantartás azért is fontos, mert jelenleg egyes szakmák csak veszteségesen működtethetők, ez az adott szakma devalválódásával jár, amelyet a kiegyensúlyozott orvosi és szakdolgozói team munka érdekében el kell kerülni.

9.)       Javasolt változtatás, bevétel növelési lehetőségként igénylik a járóbeteg szakellátók, hogy ha a beteg nem a területi, hanem a területen kívüli szakrendelőt választja, az általa co-payment-tel igénybe vett szolgáltatás ellenértéke az intézménynél maradhasson (azaz az OEP finanszírozást ne csökkentse!). Ugyancsak szélesíteni kell az OEP finanszírozáson kívüli legális bevételi lehetőségeket (extra igények teljesítése stb.).

10.)   Jelentős és fontos lépésnek tartjuk a béremelést, melynek további folytatása és a belátható életpálya lehetősége szükséges ahhoz, hogy szakembereink itthon maradjanak. A szakember utánpótlás biztosítása érdekében a rezidensképzésben a járóbeteg ellátás a képzésbe beépítetten vehessen részt (hasonlóan, mint az alapellátásnál).

11.)   Mivel a járóbeteg szakellátásban egyre több munkatárs vállalkozásban látja el a feladatot, ők is igényelnék a finanszírozás emelést, melyet csak az alapdíj-emelésből lehetne megvalósítani. Nélkülük sok helyen az ellátás ellehetetlenülne.

12.) A technikai haladás miatt már sokkal több tevékenység lenne ellátható biztonságosan és költséghatékonyan a járóbeteg ellátásban. Ennek kommunikációja szükséges lenne az ágazati vezetés részéről is, hogy a betegek bizalommal forduljanak komolyabb ellátást igénylő esetekben is a járóbeteg szakellátáshoz, és az ellátásban résztvevő számára életpálya-perspektíva lehessen a járóbeteg szakellátás.

Balatonfüred, 2014. szeptember 11.

 A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése

Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény
2017-06-23

Se pénz, se posztó ...
2017-05-04

Járóbeteg szakellátási konzultáció
2016-03-21

Fórum Polgáron 2015.03.19
2015-04-17

Sajtóközlemény 2014. december
2015-04-17
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000